Na twee proeflessen kan men worden ingeschreven als lid van onze vereniging, vanaf dan is men contributie verschuldigd.

De vereniging maakt gebruik van een automatisch incasso. De machtiging voor deze incasso moet tegelijk met het inschrijfformulier ingevuld ingeleverd worden bij één van de bestuursleden. Het inschrijfgeld € 3,50 wordt samen met de eerste maand contributie afgeschreven.
Contributiebesluit per 01-04-2024
Aspirant-leden     tot 6 jaar        € 10,00 per maand

Pupillen               6 t/m 11 jaar  € 11,00 per maand

Junioren             12 t/m 15 jaar  € 12,00 per maand

Senioren            16 jaar en ouder € 13,00 per maand

Beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk vóór het einde van de maand (25e) bestuur@judogilze.nl 
Het lidmaatschap bestaat uit twee onderdelen, bij Judo vereniging Gilze en Judobond Nederland. Het lidmaatschap bij de judobond is verplicht i.v.m. de verzekering van de judoka op de judomat en het registreren van de behaalde judobanden.
Ook worden trainers en begeleiders ondersteund door de judobond. Het lidmaatschap van de judobond kost afhankelijk van je leeftijd ongeveer € 30,- per jaar.( tot 12 jaar)  (excl. eenmalig inschrijven)
Bij het inschrijfformulier van onze vereniging krijgt u een aanmeldformulier voor Judobond Nederland, omdat u dit zelf dient te regelen.

Klik hier voor de website van de Judobond Zuid-NederlandLidmaatschapsvoorwaarden van Judo Bond Nederland 
• Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen;
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd;
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging door het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Webdesign by Gijs & Jaap